سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

با سلام و احترام؛

ضمن خوش آمدگویی به شما مشتری گرامی به آگاهی می رساند امکان ثبت شکایات شما در سامانه رسیدگی به شکایات شرکت امین جی اس ام (amingsm) همراه فراهم است. شما عزیزان می توانید شکایت خود را در آن ثبت نمائید. این واحد وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. چنانچه از نحوه ارائه خدمات در هریک از شعب و یا نمایندگی های امین جی اس ام (amingsm) همراه در سطح کشور، در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی، یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از شرکت امین جی اس ام (amingsm) همراه درخواست رسیدگی دارید می توانید شکایت خود را در این سامانه ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی شده و پاسخ لازم ارائه گردد.

ثبت فرم شکایت